Samenvatting trefavond - Han Jansen

afbeelding van Arjen

Dit jaar zullen we van elke tref de samenvatting in een blog posten, met een link naar de opname en dit ook delen op onze externe facebook zodat iedereen mee kan genieten van wat we leren op tref en je het zelf ook makkelijk weer kan terugvinden!

Bij dezen de samenvatting van de trefavond op 30 april 2019, de spreker was Han Jansen

Moet je je voorstellen het moment dat Jezus op het kruis gespijkerd word. Denk aan het lijden van Jezus en het moment dat Hij daar hangt. Wat raakt je dan?
- Dat Hij nog steeds zoveel om mensen geeft.
- Dat Hij bewust was van alles wat er met Hem gebeurde.
- Hij deed het vrijwillig en Hij hield het vol.
- God had het blijkbaar voor ons over om de vernedering te ondergaan om mens te worden en zich ook nog door mensen te laten bespotten en doden.

Het zesde uur werd het donker en dat blijft drie uur aanhouden. Dan komt een aardbeving en roept Jezus: "Het is volbracht!" Dan gaan de graven open, staan de doden op en scheurt het voorhangsel. Maar voor we gaan focussen op het voorhangsel is het belangrijk dat we een stukje context over de tempel beschouwen.

In de tempel waren twee delen. Het heilige en het heilige der heilige. In het eerste deel stond de menora en de tafel met de toonbroden, daar mochten de priesters komen. De twee ruimten werden gescheiden door het voorhangsel. In het heilige der heilige stond de Ark der verbond. Daar mocht alleen de hogepriester maar één keer per jaar komen. En dan naar het voorhangsel. Dat was enorm 20 meter hoog en 15 meter breed en 10 centimeter dik. Helemaal van wol geweven. Er is zelfs geprobeerd om het te scheuren door middel van paarden en dat is niet gelukt. Maar wanneer Jezus sterft scheurt het voorhangsel zomaar van boven naar beneden.

Hieruit spreekt de hoop die we mogen hebben. Namelijk de hoop dat Jezus voor ons gestorven is en ons verzoend heeft met God. In Hebreeën 6:19 staat dat wij deze hoop mogen hebben als een anker voor onze ziel. Waar denk je aan bij een anker? Veiligheid, wanneer je het uitgooit zul je niet afdrijven. Jezus zorgt dat het anker van hoop voorbij het voorhangsel komt. Het voorhangsel scheurt. Dit betekent dat we toegang hebben tot de Allerheiligste. We mogen bij God komen en dankzij het anker ook dicht bij God blijven.

Verder staat in Hebreeën 6:20 nog een verwijzing naar de tempel. Namelijk dat Jezus nu voor eeuwig de Hogepriester is, zoals ook eens Melchisedek hogepriester was. Om deze vergelijking te begrijpen moeten we terug naar Genesis 14: 18-19. Melchisedek komt naar Abraham toe en zegent hem. Niemand weet waar hij vandaan kwam en waar hij naartoe ging, zoals we ook niet weten waar God vandaan komt en waar Hij naartoe gaat. Het bijzondere aan deze vergelijk in dat een aardse hogepriester offert, maar Jezus offert zichzelf. Daaruit spreekt zoveel liefde. Het mooiste is dan ook dat je een brandend hart voor Jezus hebt. Dan is niets langer een moeten maar dan is het willen!

Om een brandend hart voor Jezus te hebben is het belangrijk dat je verankerd blijft in Hem, maar hoe doe je dat? Door middel van Gods woord, want daar kan Zijn tegenstander niet tegenop. Dan ben je veilig. Daarnaast als je vrucht wilt dragen dan moet je Gods woorden bij je dragen. Dan leef je zoals Jezus het wil.

Maar vergeet niet dat het woord niet het enige is. Als je een christen in balans hebt, dan heb je naar boven, naar binnen en naar buiten gelijk. Woord en gebed houdt de weg naar boven in balans. Verbondenheid met christenen houdt de weg naar binnen in balans. Getuigen naar niet-christenen houdt de weg naar buiten in balans.

Blijft in contact met God door het woord, dan laat je de vlam van de geest (opnieuw) branden. Wees en blijf vurig van geest, dan ligt je anker vast!

Ben je lid en wil je de opname terugluisteren? Die vind je hier!

Tot de volgende tref (14 mei 2019), dan zal Peter Roosendaal spreken over de Heilige Geest. Dus geef je snel op!

Reactie toevoegen

CAPTCHA
Door deze vraag te beantwoorden kunnen wij nagaan of je een écht mens bent. Ben je lid? Log dan in, dan krijg je deze vraag nooit meer.
Ontmoeten, spreker en borrel
Samen sporten / spelletjes doen met broeders
di 2 jun Kring
In kleinere groepen ontmoeten en leren
di 9 jun Trefavond
Ontmoeten, spreker en borrel
di 16 jun Kring
In kleinere groepen ontmoeten en leren
Shoutbox

Sponsors