Samenwerkingsverbanden

ChOOSE

ChOOSE is een overkoepelend orgaan van de vier grote christelijke studentenverenigingen in Enschede, te weten C.S.V. Alpha, Navigators Studentenvereniging Enschede, voorheen Agapè Enschede, Reformatorische StudentenKring en Vereniging van Gereformeerde Studenten in Twente.

Sinds de oprichting in 1999 zijn werken de verenigingen nauw samen en worden ook divers activiteiten georganiseerd, zoals de jaarlijkse broederweek, diverse broederborrels en de ChOOSE-kerkdienst tijdens de Kick-In.

De intentieverklaring voor de oprichting van ChOOSE is hier te vinden. Meer infomatie over ChOOSE of haar lidverenigingen is op de ChOOSE-website te vinden.

NSV

NSV is een landelijk verband van studentenverenigingen waar NSE bij aangesloten is. Er worden een aantal landelijke activiteiten georganiseerd, zoals het Focusweekend, het NSV Songfestival, de NSV Sportdag en diverse toerustingsactiviteiten, waar NSE met regelmaat ook vertegenwoordigd is. Ook worden er contacten onderhouden met de divserse zusterverenigingen door het land heen, en worden er soms onderling activiteiten zoals een borrel of een gala bezocht.