Overdenking

Leven in het Koninkrijk

Ben je bereid ├Ęcht alles op te geven om te leven in Gods Koninkrijk?

Juk

Waarom leven met God nooit onnoemelijk zwaar kan zijn

Alcohol

Hoe ga ik Bijbels verantwoord met alcohol om?

Voetwassing

De gebeurtenis van de voetwassing en het beeld ervan

Pasen

Wat er met Pasen gebeurde en de 'signification' ervan

Jezus' nabijheid

Korte overdenking over Jezus' nabijheid tot aan het einde der tijden

Jezus weende

Gods liefde komt tot uiting door medeleven

Jezus aanvaarden

Wat wil Christus aanvaarden nou echt zeggen?

Vrucht van de Geest

Gods karakter weerspiegelen met de vrucht van de Geest

di 23 apr Kring
In kleinere groepen ontmoeten en leren
Is er meer?
di 30 apr Trefavond
Ontmoeten, spreker en borrel
Is er meer?
do 2 mei Pauze Outreach
Gods liefde uitdelen
Shoutbox

Sponsors