Tekststudie

Judit

Het epische verhaal van Judit die eigenhandig de opperbevelhebber verslaat.

Dit is studie 22 van het Chronoproject.

Brief van Jeremia (deuterocanoniek)

Afgodsbeelden zijn stom in alle betekenissen van dat woord.

Dit is studie 21 van het Chronoproject.

Wijsheid van Jezus Sirach

Verhoog uw wijsheid!

Dit is studie 20 van het Chronoproject.

Tobit

Tobit: het verhaal van de blinde vader die genezen wordt door zijn zoon Tobias (geholpen door een engel).

Dit is studie 19 van het Chronoproject.

Romeinen 11 - Behoudenis van Israël

Hoe zit het met de behoudenis van de Joden? Wat lezen we hierover? Heeft God nog een plan voor het etnische Israël?

 

Bijbelstudie geschreven door Hendrik Jaap Algra, gebruikt voor kring 21-05-2019.

Brief van Judas

Wat zegt de brief van Judas eigenlijk? Je kunt er lekker induiken en na een avond ken je het antwoord.

Nehemia (spel)

Na het bouwen van de tempel wordt nu de muur weer herbouwd! Speel het spel, voel de stress van de bouwers uit die tijd! Zeer geschikt voor een kring(huis)weekendzondagochtendactiviteit.

Tevens studie 13 van het Chronoproject

Ezra en Haggai (spel)

Het verhaal van Ezra in briefvorm: verstop de brieven en laat iedereen de juiste brief op het juiste moment zoeken! Zeer geschikt voor een zaterdagochtendactiviteit in een kring(huis)weekend.

Dit is tevens studie 12 van het Chronoproject

Nehemia

Tekststudie over de eerste hoofdstukken van Nehemia

Het Hogepriesterlijk gebed (Johannes 17)

Studie naar het Hogepriesterlijk gebed van Johannes 17, waar Jezus in de tuin van Getsemané bidt tot God voordat Hij aan de soldaten wordt uitgeleverd.

di 25 jun Laatste Tref
Ontmoeten, spreker en borrel
do 27 jun Pauze Outreach
Gods liefde uitdelen
Laatste kring van het verenigingsjaar
di 3 sep Infoavond
Kom kennismaken met NSE!
Shoutbox

Sponsors